RegioAPI

RegioAPI

Vanaf de start in 2006 streeft DeeEnAa naar een effectieve distributie van erfgoedinformatie op het internet. Om deze reden stelt DeeEnAa de RegioAPI beschikbaar. Via de RegioAPI kunt u alle regioinformatie die DeeEnAa op haar platforms beheert tonen binnen uw eigen website alsof deze daar deel vanuit maakt. 

De volgende datasets zijn beschikbaar via de DeeEnAa-RegioAPI: beschrijvingen van dorpen en steden, regio's, gewesten, dorpscanons, dorpsarchieven, beeldbank, toeristische attracties, POI's (points of interest) zoals monumentale gebouwen, evenementen.  Het merendeel van de datasets is meertalig beschikbaar. Gangbare talen zijn Nederlands, Fries, Duits en Engels.

Via een dashboard kan de gebruiker van de DeeEnAa-RegioAPI een selectie maken van de te tonen informatie met bijbehorende navigatie.

Wordpress plugin

Om het inbouwen van de DeeEnAa-RegioAPI in Wordpress-websites te vergemakkelijken is een Wordpress-plugin beschikbaar waarbinnen via shortcode de dataset gericht kan worden geactiveerd. Deze plugin is gratis bij ieder abonnement op de RegioAPI te downloaden. Als gewenst levert DeeEnAa een Wordpress website op maat voor toeristische en recreatieve bedrijven waarin standaard de RegioAPI is ingebouwd samen met gangbare plugins voor boekingmodules en dergelijke. De kosten voor het bouwen van een dergelijke website varieren (vanaf € 350,-- exclusief btw.) afhankelijk van functionaliteit en taakverdeling bij de initiële inrichting.

Abonnementen

De DeeEnAa-RegioAPI is beschikbaar op basis van een abonnement. De jaarlijkse abonnementskosten worden berekend aan de hand van de geactiveerde datasets. Een basisabonnement voor dorpen, steden, regio's, gewesten, evenementen en beeldbank is beschikbaar vanaf € 99,-- excl. btw. per jaar. Tijdelijk is sprake van een introductiekorting van 50% voor de eerste 25 aanmelders!

Heeft u interesse in de DeeEnAa-RegioAPI en wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de DeeEnAa-RegioAPI neem dan contact op via 06-51151519. Of stuur een mail via info@deeenaa.nl. Wilt u de DeeEnAa-RegioAPI direct in gebruik nemen meld u dan hier aan.