Platforms

Platforms

Om haar missie waar te maken heeft DeeEnAa een aantal publieke online platforms gerealiseerd. Vanaf 2006 vormt het online platform van FrieslandWonderland de bakermat van het geheel. Dit platform bevat een schat aan cultuurhistorische en toeristische informatie over Friesland.

Het Dorpscanon-platform biedt de lokale bevolking in de dorpen en steden een volwaardige stem bij het optekenen en documenteren van hun eigen lokale erfgoedinformatie. Dit platform neemt een steeds belangrijkere plek in ten opzichte van de andere platforms. Het optekenen van verhalen vanuit de lokale bevolking mag zich in een groeiende belangstelling verheugen.

Lokale historische commissies nemen het voortouw bij het maken van een dorpscanon. Zij beheren het systeem en vormen de redactie. Ze worden in hun werk ondersteund via een digitale kennisbank en als mogelijk externe digitale databronnen via Linked Data en/of Linked Open Data.

Daarnaast bevat dit platform een aantal interessante afgeleide produkten en kansen. Zo kan het worden gebruikt voor het maken van stads- en dorpswandelingen, compleet met locatiegevoelige WebApp, koppeling via QR-codes en weersbestendige informatieborden en -plaquettes.

Voor het onderwijsveld is het KinderCanon platform ontwikkeld. Deze van de Dorpscanons afgeleide formule geeft docenten aan de basisschool de mogelijkheid om hun leerlingen op een interactieve manier aan de slag te laten gaan met lokaal erfgoed. Aan de hand van een projectopdracht kunnen de leerlingen in het eigen dorp of de eigen stad gericht op zoek gaan naar interessante erfgoedverhalen. Zij kunnen daarvoor in gesprek gaan met ouders en grootouders of andere informatiebronnen zoeken. Ook in dit geval zijn de digitale kennisbank en de Linked Data en/of Linked Open Data bronnen beschikbaar.

BeeldbankFriesland biedt hobby- en semi professionele fotografen een mogelijkheid om hun fotowerk te laten meewerken aan de lokale regiopromotie. FrieslandAgenda is er voor organisatoren van evenementen, zij promoten hier laagdrempelig hun evenementen.

Voor het ondersteunen van de genoemde platforms maakt DeeEnAa gebruik van een in eigen huis ontwikkeld maatwerk Content Management Systeem (CMS). Dit CMS kan door partijen in licentie onder eigen domein in gebruik worden genomen.

Tenslotte kan het CMS worden gebruikt voor het hosten en beheren van diverse zakelijke websites en webshops in de cultuurhistorische, toeristische en recreatieve sector. Zie ook het Diensten-menu.

Wilt u meer weten over een van de platforms of afgeleide mogelijkheden bel dan met DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing via 06-51151519. Of stuur een mail via info@deeenaa.nl.