FrieslandWonderland

FrieslandWonderland

FrieslandWonderland bundelt informatie van dorpen en steden in Fryslân. Informatie over historie, landschap, cartografie, monumenten, bezienswaardigheden. Geillustreerd met foto en video.

Het initiatief voor FrieslandWonderland is in 2007 ontstaan vanuit de constatering dat toeristische en cultuurhistorische informatie op het internet zeer versnipperd en gefragmenteerd is en dat (daardoor) de kwaliteit vaak te wensen over laat. De centrale gedachte achter het initiatief is: verzamel hoogwaardig tekst- en beeldmateriaal, bundel dat in een database en verspreid het materiaal via aan de database gekoppelde websites.

De missie van FrieslandWonderland:

  • Bieden van een online platform met als doel de verborgen schatten op het gebied van de regionale cultuurhistorie zichtbaar en voor een breed publiek toegankelijk te maken.
  • Faciliteren van de individuele ondernemer voor zover het gaat om omgevingsinformatie in zijn website.
  • Verbeteren van de online marketing van plaatsen en regio’s (place branding) door zoveel mogelijk websites te benutten als "uitzendkanaal" voor eenduidige, hoogwaardige informatie over de betreffende plaats en/of regio.

Samenwerking staat centraal

FrieslandWonderland werkt nauw samen met een groot aantal professionele partners: uitgeverijen, overheden, kennis- en archiefinstellingen, erfgoedstichtingen en fotografen. Voor die partners is FrieslandWonderland een interessant platform voor het verder verspreiden van hun tekst- en beeldmateriaal.

Dorpen en steden vormen de basis

De meer dan 400 dorpen en steden in Fryslân vormen de basis van FrieslandWonderland. Het leggen van verbindingen met deze dorpen en steden heeft onze constante aandacht. Vandaar ook dat wij in 2013 samen met Doarpswurk, Afûk en Nordwin College het project De Schatten van Fryslân hebben opgezet. Doel daarvan was het blootleggen van de verborgen schatten van Fryslân en het (online) tonen van die schatten aan een breed publiek, door:

  • dorpswebsites te koppelen aan FrieslandWonderland
  • dorpen te stimuleren om nieuw “nijsgjirrich” materiaal aan te dragen voor het platform
  • als projectpartners gezamenlijk nieuwe content te ontwikkelen voor FrieslandWonderland

Het project ging begin 2011 van start en is in september 2013 formeel afgesloten. Het werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Fryslân en een sponsorbijdrage van WoonFriesland. Tijdens het project haakte ook Tresoar aan via een deelproject met betrekking tot historisch kaartmateriaal, dat mogelijk was dankzij een financiële bijdrage van de Vrienden van Tresoar.

Voor nadere informatie over FrieslandWonderland neemt u contact op met Bauke Folkertsma via 06-511 51 51 9 of via bauke@deeenaa.nl