Dorpsarchieven

Signing

Ieder dorp en iedere stad heeft een rijke historie en een schat aan documenten en media die hiervan getuigen. Het kan gaan om oude foto's ansichtkaarten, 8mm of 16mm films, video's maar ook om diverse al dan niet gescande papieren documenten zoals aktes, notulen en verslagen.

Er is veel belangstelling voor dit materiaal. Het vormt de basis voor historisch en genealogisch onderzoek maar geeft ook een tijdsbeeld weer dat belangrijk is voor het begrijpen van afkomst en cultuur.

Urgentie

Het duurzaam opslaan, documenteren en doorzoekbaar maken van deze informatie wordt in toenemende mate als urgent ervaren. Men is zich meer en meer bewust van het feit dat generaties verdwijnen en daarmee de kennis van voorbije tijden. Denk aan historische foto's en de personen die daarop afgebeeld staan. Deze foto's verworden tot nostalgische kiekjes als de herinnering aan het onderwerp en de mensen vervaagt.

Het maatwerk dorps- en stadsarchiefsysteem van DeeEnAa biedt alle functionaliteit om het hoofd te kunnen bieden aan bovenstaande situatie. Het  stelt u op een gebruiksvriendelijke en voordelige manier in staat om vele duizenden digitale foto's, films en documenten te documenteren en te ontsluiten.

Mogelijkheden

U kunt via het systeem foto's, films en documenten met een uitgekiende en gebruiksvriendelijke methode koppelen aan straten, gebeurtenissen, personen, onderwerpen en verenigingen. Andersom kan op al deze ingangen in het archief worden gezocht en gegrasduind. 

Uniek aan het systeem is dat er een waterdichte systematiek beschikbaar is voor het omgaan met auteursrechten en disclaimers. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een foto, film of document al dan niet voor het publiek zichtbaar wordt gemaakt op de website die bij het dorps- of stadsarchief hoort. Hierdoor wordt  het schenden van auteursrechten, met alle bijbehorende risico's, voorkomen.

Samengevat

Hieronder vatten we de functionaliteit van het DeeEnAa dorps- en stadsarchiefsysteem nog even voor u samen:

1: Ontsluiting via een website onder eigen domeinnaam.
2: Opslaan van vele duizenden digitale foto's, films en documenten.
3: Gebruiksvriendelijke uploadmogelijkheid zodat tientallen of honderden media in een keer kunnen worden geladen.
4: Koppelen van media aan personen, gebeurtenissen, onderwerpen, straten en verenigingen door middel van kruistabellen (alles kan aan alles worden gekoppeld).
5: Waterdicht systeem voor het regelen van auteursrechten en disclaimers.
6: Registratie van fysieke bewaarlocatie in combinatie met het genereren en printen van registratielabels.
7: Scanmodule voor het tegelijkertijd digitaliseren en registreren van papieren foto's en documenten*.
8: Module voor beeldrecherche (het inschakelen van het publiek voor het achterhalen van details van beeldmateriaal zoals afgebeelde personen of de rechthebbenden).

Licentiesysteem

Het DeeEnAa dorps- en stadsarchiefsysteem is beschikbaar op basis van een voordelig licentiesysteem. U betaalt een vast jaarlijks bedrag** voor het gebruik van het systeem. Daarnaast betaalt u een voordelig tarief voor de hoeveelheid schijfruimte die het digitale archief in beslag neemt op de servers van DeeEnAa. 

Interesse

Heeft u interesse in het DeeEnAa dorps- en stadsarchiefsysteem neem dan contact op via 06-51151519. Of stuur een mail via info@deeenaa.nl.

* DeeEnAa beschikt over alle hulpmiddelen voor de digitalisering van film, video en grootformaat afbeeldingen tot A0 formaat. De hulpmiddelen en de bijbehorende digitaliseringsruimte kunnen per dagdeel, inclusief begeleiding, worden gehuurd.

** Licentiekosten per jaar bedragen € 225. Opslagruimte voor circa 10.000 digitale foto's kost € 5 per jaar. (alle prijzen exclusief btw.) 

NIEUW - LEES DE BROCHURE

Er is nu ook een digitale brochure voor het Dorpsarchieven-initiatief. Hierin leest u alles over de achtergronden van dit bijzondere project. Voor het inzien van deze brochure klikt u hier.

Deel: