Diensten

Signing

Centraal in het werk van DeeEnAa staat de online documentatie en ontsluiting van erfgoedinformatie. De focus ligt daarbij op de betrokkenheid van lokale gemeenschappen zoals buurtschappen, dorpen en steden. DeeEnAa biedt een aantal diensten aan die hiermee te maken hebben. Hieronder ziet een kort overzicht.

Digitalisering

Een belangrijke eerste stap in de online documentatie van erfgoedinformatie is vaak het digitaliseren van kaart, foto- en filmmateriaal. Zeker als het gaat om grotere  aantallen en formaten is hiervoor specialistische apparatuur nodig. DeeEnAa  beschikt over deze apparatuur (tot en met A0-formaat) en kan deze werkzaamheden in eigen huis voor u uitvoeren.

De apparatuur en digitaliseringsruimte is per dagdeel ook te huur zodat u onder  deskundige begeleiding ook zelf de bulk van de digitalisering ter hand kunt nemen om kosten te besparen.

Publicatie van historisch kaartmateriaal

Historisch kaartmateriaal neemt een belangrijke plaats in binnen het brede spectrum van erfgoedinformatie. Het vomt vaak letterlijk het fundament daarvan. Naast de hiervoor aangehaalde digitalisering is DeeEnAa in staat om het digitale kaartmateriaal te publiceren op het internet.

Publicatie van kaartmateriaal op het internet vraagt specialistische kennis. Vaak gaat het om publicatie in combinatie met GoogleMaps en GoogleEarth. DeeEnAa kan deze conversie en publicatie van begin tot eind voor u uitvoeren. Het resultaat kan op meerdere manieren worden opgeleverd. In de vorm van kant en klare tilesets en KML-bestanden of in de vorm van hosting en/of complete kaartgestuurde websites en erfgoedplatforms.

Dataconversie en 'datarecycling'

Het digitale tijdperk is al meer dan een halve eeuw aan de gang. In de beginjaren van dit tijdperk is er op diverse plaatsen een voortvarende start gemaakt met de digitalisering van erfgoedinformatie. Desondanks ligt er nog steeds een schat aan erfgoedinformatie verstopt in boeken en op andere analoge informatiedragers. In de beginjaren van de digitalisering is er daarnaast niet altijd een goed plan gemaakt m.b.t. de duurzame archivering van de gedigitaliseerde informatie. Er is hierdoor sprake van een risico op collectief datagerelateerd geheugenverlies.

Door de jaren heen heeft DeeEnAa een grote ervaring opgebouwd in dataconversie van zowel analoog-digitaal als digitaal-digitaal. Er zijn weinig dataformaten die door DeeEnAa niet kunnen worden geconverteerd naar de gangbare moderne dataformaten van de twiniger jaren. Omwille van de duurzaamheid van de gecreëerde datasets wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden voor ontsluiting via Linked Data en Open Linked Data, al naar gelang de publieke toegankelijkheid en situatie rond auteursrechten.

Wilt u meer weten over een van deze diensten bel dan met DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing via 06-51151519. Of stuur een mail via info@deeenaa.nl.